خدمات ما

ما در شرکت آکو چه خدماتی را ارائه میدهیم؟

agency4 services icon1

مشاوره رایگان

هوشمندسازی بهینه ساختمان شامل انتخاب درست هر یک از تجهیزات، طراحی و اجرای مطلوب و متناسب با شرایط اختصاصی ساختمان و بهره برداری صحیح از سیستم های مربوطه می باشد.
از جمله پارامترهایی که توسط این شرکت انجام میگردد، انتخاب محصول، بسترسازی، نحوه لوله و قوطی گذاری، سیستم ارتینگ، آپشنهای پیشنهادی و … سیستم هوشمند پروژه های مختلف با درنظر گرفتن  شرایط زیر  می باشد.

طراحی خانه هوشمند

طراحی هوشمند سازی ساختمان شما با توجه به نیاز، خدمات و طرح دلخواه شما

agency4 services icon2
agency4 services icon3

نظارت و اجرا

از دیگر خدمات شرکت آکو نظارت و اجرای پروژه های هوشمند سازی با استفاده ار نیروهای مجرب می باشد.

خدمات برق سنتی

از دیگر خدمات شرکت آکو نظارت و اجرای پروژه های برق و سیم کشی ساختمان با استفاده ار نیروهای مجرب می باشد.

سیم کشی
آموزش هوشمند سازی ساختمان

آموزش

دوره آموزش هوشمند سازی ساختمان

ساختمان هوشمند کرج

پشتیبانی

پشتیبانی و خدمات پس از فروش