در حال نمایش 5 نتیجه

پکیج حرفه ای خانه هوشمند

قیمت اصلی ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان است.

پکیج نیمه حرفه ای خانه هوشمند

قیمت اصلی ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان است.

پکیج پیشرفته خانه هوشمند

قیمت اصلی ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان است.

پکیج اقتصادی خانه هوشمند

قیمت اصلی ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان است.

پکیج پایه خانه هوشمند

قیمت اصلی ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان است.