پروژه خانه هوشمند دکتر نیازی

خدمات انجام شده در این پروژه

  1. نصب کلید های لمسی
  2. انجام خدمات روشنایی هوشمند
  3. سیستم صوتی هوشمند
  4. سرمایش و گرمایش هوشمند
  5. نصب پرده برقی هوشمند
  6. نصب قفل دیجیتال