پروژه آقای فلاح نژاد

خدمات انجام شده در این پروژه 

  1. انجام خدمات روشنایی هوشمند
  2. نصب دوربین و دزدگیر