پروژه آقای مهندس تفضلی

خدمات انجام شده در این پروژه 

  1. انجام خدمات روشنایی هوشمند
  2. نصب کلید لمسی
  3. نصب قفل دیجیتال